انتخاب زبان

ابزارهای تست و تضمین کیفیت نرم افزار

تضمين كيفيت سيستم‌های نرم افزاری كليد موفقيت شرکت‌ها و سازمان‌های توليدکننده یا تهیه کننده نرم‌افزار محسوب مي‌شود چرا كه موجب رضايت تمامی ذينفعان درگير در پروژه، خصوصا مشتری و كاربران نهايی می‌گردد. تست به عنوان يك فرايند كليدی در تضمين كيفيت سيستم‌های نرم افزاری ايفاء نقش مي‌كند. در حال حاضر تست به عنوان يك صنعت در حوزه نرم افزار محسوب مي‌شود. طبق آمارهای ارائه شده از سوی موسسه IDC، چهل درصد از بودجه نرم‌افزارها صرف تست و آزمون آن می‌گردد. در سال‌های اخير آمارهای شگفت آوری از سوی موسسه NIST درباره شكست سيستم‌های نرم افزاری ارائه شده است. در كشور ايالات متحده، اين شكستها ساليانه حدود 59.5 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور صدمه می‌زند. طبق بررسي‌های انجام شده با بكارگيری تست در تمام فازهای توليد نرم افزار 22.2 ميليارد دلار از اين خسارت را میتوان كاهش داد. در كشور ما نيز با توجه به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال گذشته و توليد بومی بسياری از نرم افزارهای داخلی، نياز به اين فرايند بيش از پيش احساس شده و در صورت عدم توجه به آن، كاهش كيفيت سيستم‌های ارائه شده، عدم رضايت مشتری و در نهايت از دست دادن بازار را به همراه خواهد داشت.
یکی از موضوعات مهم در مبحث تست و تضمین کیفیت نرم افزار، استفاده از ابزارهای تست است. انتخاب ابزار مناسب برای آزمون نرم افزار باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری تست می گردد. امروزه ابزارهای متنوعی در زمینه مدیریت فرایند آزمون نرم افزار، انواع آزمون نرم افزار همچون آزمون‌های كاركردی و غیر كاركردی، سطوح آزمون همچون آزمون واحد و غیره وجود دارد. در انتخاب ابزار پارامترهای مختلفی همچون هزینه خرید، هزینه آموزش، هزینه راه اندازی، قابلیت‌های ابزار، قابلیت یكپارچه سازی ابزار با ابزارهای موجود،كاربرپسند بودن ابزار، مستندات راهنمای كاربری و فنی ابزار و عوامل متعدد دیگر دخالت دارند. بنابراین ابزارهای آزمون بسته به نیاز هر پروژه بایستی انتخاب گردند.

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته‌ای در زمینه‌های مختلف آزمون سیستم‌های نرم افزاری در اختیار شما قرار می‌دهد که برخی از آنها عبارتند از:

ابزارهای تست کارایی شامل آزمون های بار و فشار

ابزارهای مدیریت فرایند تست

ابزارهای تست واحد و یکپارچه سازی

ابزارهای تست امنیت

ابزارهای پروفایلر

ابزارهای مانیتورینگ برنامه کاربردی

ابزار تشخیص نشتی حافظه

    Insure++
ابزارهای مرور و تحلیل کد