نمایش # 
عنوان کلیک ها
تست موثر و سیستماتیک نرم افزار 192
عیب‌یابی موثر سرویس‌های نرم‌افزاری 304
بهترین تجربیات APM 311
تضمین کیفیت نرم افزار 11922
تست نرم افزار 21155
مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی و بلوغ سازمانی 433
مانیتورینگ کارایی برنامه های کاربردی (Application Performance Monitoring) 1223
طراحی تعاملی REST APIs با پروتکل HTTP 521
اهمیت حافظه نهان در پایگاه داده و برنامه های سازمانی 782
کارایی و مقیاس بندی JDBC و پایگاه داده 818
چرا APM مهم است؟ 906
کارایی حافظه (memory performance) 1131
کارایی رایانش ابری (قسمت اول) 1066
انواع تست نرم افزار: هدف‌های تست 1669
کارایی رایانش ابری (قسمت دوم) 868
تست نفوذ 8132
تست واحد (Unit Test) 1186
آزمون بار چیست؟ 1264
تست وب سرویس 32190
مجازی‌ سازی سرویس چیست؟ 1613
تست مبتنی بر سناریو 16660
مدیریت کیفیت نرم افزار 3487
ضرایب توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 2337
تست سیستم های نهفته 7261
راهنمای تست امنیت برنامه‌های کاربردی موبایل 4283