انتخاب زبان

درباره ما

خوشبختانه اخیرا تست هم به عنوان یك واحد درسی در برخی از دانشگاههای كشور تدریس شده و هم توسط برخی موسسات به صورت تئوری ارائه می گردد. هرچند این كارها به نوبه خود گام بزرگی در راه اندازی فرهنگ تست در صنعت نرم افزار محسوب می گردد لیكن كاستیهایی در آن دیده می شود كه برخی از آنها عبارتند از: ارائه تست به صورت نظری و نه كاربردی، انتقال عمدتا دانش تست و نه تجربیات تست، عدم ارائه ابزارهای تست. انگیزه اصلی ما، انتقال تجربیات تست در كنار دانش تست بوده و این امر جز با ارائه عملی تست به صورت workshop به همراه case study از تمامی فازهای فرایند تست و بكارگیری ابزارهای مناسب امكان پذیر نمی باشد. ما همچنین راهكارهایی را جهت حل مسائل و مشكلات غیركاركردی سیستم های نرم افزاری همچون كارایی، امنیت و قابلیت نگهداشت ارائه می نماییم.

درباره مهندس پیشگان

شرکت مهندس پيشگان آزمون افزار ياس، زمینه اصلی فعالیتهای خود را بر روی تست و تضمين کيفيت نرم افزار متمرکز نموده است. نيروهای شرکت سالهاست که در اين زمينه مشغول ارائه خدمات به شرکتها و سازمانهای نرم افزاری می باشند. مجوز های اخذ شده شرکت عبارت است از:

* دانش بنیان

* عضو شورای عالی انفورماتیک

* عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

* دارای گواهینامه بین المللی ایزو در حوزه مدیریت کیفیت و مدیریت امنیت اطلاعات

* دارای مجوز بین المللی تست و تضمین کیفیت