انتخاب زبان

بهبود كارایی

بعد از شناسایی خطاها و مشكلات سیستم، در صورتیکه اشکالات از نوع کارایی و قابلیت اطمینان باشد، ما راهكارهایی را برای حل بهینه آنها ارائه می دهیم. در ادامه راهكارهای جامع برای حل مسائل و مشكلات كارایی و پایداری سیستم ها ارائه می گردد. شرکت مهندس پیشگان با بكارگیری این راهكارها بر روی پروژه ها و محصولات مختلف نرم افزاری، موفق به افزایش 40 الی 70 درصد كارایی سیستم ها گردیده است.

بهینه سازی پهنای باند بین client-server و server-server

بهینه سازی query های صورت گرفته برروی DB server

تشخیص و برطرف كردن خطاهای مربوط به نشتی حافظه (memory leakage)

تشخیص و برطرف كردن مشکلات مربوط به پردازشهای سنگین سیستم (high CPU usage)

تشخیص و برطرف كردن بن بست احتمالی در سیستم

تشخیص مشکلات همروندی (Concurrency)

در صورت نیاز به scalability بالا، كلاسترینگ سرورها (Clustering)

بهینه سازی تنظیمات کارایی سرورها (Tuning)

بهبود كارایی

تضمین کیفیت نرم افزار

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در زمینه تشخیص مشکلات کندی و کارایی سیستم ارائه می دهد:

Yourkit Java Profiler، Yourkit .Net Profiler , AppDynamics