نمایش # 
عنوان کلیک ها
تست موثر و سیستماتیک نرم افزار 570
عیب‌یابی موثر سرویس‌های نرم‌افزاری 626
بهترین تجربیات APM 687
تضمین کیفیت نرم افزار 12908
تست نرم افزار 22975
مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی و بلوغ سازمانی 770
مانیتورینگ کارایی برنامه های کاربردی (Application Performance Monitoring) 1601
طراحی تعاملی REST APIs با پروتکل HTTP 1067
اهمیت حافظه نهان در پایگاه داده و برنامه های سازمانی 1131
کارایی و مقیاس بندی JDBC و پایگاه داده 1445
چرا APM مهم است؟ 1299
کارایی حافظه (memory performance) 1687
کارایی رایانش ابری (قسمت اول) 1444
انواع تست نرم افزار: هدف‌های تست 2313
کارایی رایانش ابری (قسمت دوم) 1227
تست نفوذ 8724
تست واحد (Unit Test) 1788
آزمون بار چیست؟ 1663
تست وب سرویس 35555
مجازی‌ سازی سرویس چیست؟ 2210
تست مبتنی بر سناریو 18740
مدیریت کیفیت نرم افزار 4051
ضرایب توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 2655
تست سیستم های نهفته 7853
راهنمای تست امنیت برنامه‌های کاربردی موبایل 4822