نمایش # 
عنوان کلیک ها
عیب‌یابی موثر سرویس‌های نرم‌افزاری 154
بهترین تجربیات APM 148
تضمین کیفیت نرم افزار 11387
تست نرم افزار 20337
مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی و بلوغ سازمانی 280
مانیتورینگ کارایی برنامه های کاربردی (Application Performance Monitoring) 982
طراحی تعاملی REST APIs با پروتکل HTTP 357
اهمیت حافظه نهان در پایگاه داده و برنامه های سازمانی 619
کارایی و مقیاس بندی JDBC و پایگاه داده 641
چرا APM مهم است؟ 749
کارایی حافظه (memory performance) 939
کارایی رایانش ابری (قسمت اول) 905
انواع تست نرم افزار: هدف‌های تست 1346
کارایی رایانش ابری (قسمت دوم) 728
تست نفوذ 7844
تست واحد (Unit Test) 1000
آزمون بار چیست؟ 1075
تست وب سرویس 30472
مجازی‌ سازی سرویس چیست؟ 1384
تست مبتنی بر سناریو 15854
مدیریت کیفیت نرم افزار 3292
ضرایب توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 2187
تست سیستم های نهفته 7021
راهنمای تست امنیت برنامه‌های کاربردی موبایل 3989
تست نفوذ برنامه های اندروید 7378